Publikacje - dobre praktyki w nauczaniu

» Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach

Polecamy lekturę opracowania autorstwa dr hab. Marii Próchnickiej:

Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach

 

» Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego

Zachęcamy do zapoznaniem się z podręcznikiem dotyczący kształcenia studentów na kierunkach chemicznych. Publikację można odszukać pod poniższym adresem.

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych?

» Nowoczesna Dydaktyka Akademicka

» Dydaktyka akademicka w praktyce - czyli jakich kompetencji potrzebuje nauczyciel akademicki?

» Wykaz książek na stanie Biura Doskonalenia Kompetencji

O Centrum Ars Docendi UJ

» Trailer o Centrum Ars Docendi UJ

» Klip o Centrum Ars Docendi UJ

» Publikacja Prof. Sajdak

Wspieranie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na przykładzie działań Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi UJ, [w:] W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, red. Karpińska Anna, Wróblewska Walentyna, Kowalczuk Karol, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 65-84, ISBN 978-83-8019-421-2