Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ

Adres
ul. Straszewskiego 25, pokój 3
31-113 Kraków
Telefon
12 663 39 82

Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor UJ ds. dydaktyki. Celem działania Centrum jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i doktorantów UJ.

Trailer

Klip

 

 

Dyrektor Centrum: dr Iwona Maciejowska

E-mail: maciejow@chemia.uj.edu.pl

Dyżur: poniedziałki od 9.00 do 10.00

Biuro Centrum: mgr Bożena Freund

E-mail: bozena.freund@uj.edu.pl

Telefon:

stacjonarny: (+12) 663 39 82

komórkowy: (+48) 519 537 820

Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku

                                  od 10.00 do 14.00