Nagroda im. Hugona Kołłątaja

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, indywidualna bądź zespołowa, przyznawana jest z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych.

Laureatami Nagrody mogą zostać nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła tożsama z Kapitułą Nagrody Pro Arte Docendi.

W danym roku akademickim może być przyznana jedna nagroda – indywidualna lub zespołowa.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody występują rady wydziałów lub rady jednostek międzywydziałowych. Do wniosku winna być dołączona dokumentacja uzasadniająca wystąpienie o przyznanie nagrody.

Obsługą administracyjną nagrody zajmuje się biuro Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, zatem komplet dokumentów można przesłać przez Dziennik Podawczy UJ lub dostarczyć osobiście na następujący adres:

Collegium Novum

pokój nr 013

 

Wszelkie pytania należy kierować do następującej osoby:

mgr Bożena Freund

e-mail: bozena.freund@uj.edu.pl

tel. stacjonarny: (12) 663 39 82

tel. komórkowy: (48) 519 537 820

Laureaci Nagrody im. Hugona Kołłątaja

  • Rok akademicki 2015/2016 - dr Marcin Kulczycki z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.
  • Rok akademicki 2014/2015 - Nagroda zespołowa: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, dr Joanna Cent, dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska, mgr Katarzyna Nieszporek z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ.
  • Rok akademicki 2013/2014 - prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.