Nagroda im. Hugona Kołłątaja

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, indywidualna bądź zespołowa, przyznawana jest z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych.

Laureatami Nagrody mogą zostać nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła tożsama z Kapitułą Nagrody Pro Arte Docendi.

W danym roku akademickim może być przyznana jedna nagroda – indywidualna lub zespołowa.

Dobrą praktyką jest przedyskutowanie kandydatury do nagrody na Radzie Instytutu. Następnie kandydatura powinna być przegłosowana na Radzie Wydziału. Z wnioskiem o przyznanie nagród występują Rady Wydziałów lub Rady Jednostek Międzywydziałowych. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja uzasadniająca wystąpienie o przyznanie nagrody (np. wykaz najważniejszych publikacji, opis aktywności naukowej, popularyzatorskiej, osiągnięć zawodowych, wykaz wprowadzonych innowacji dydaktycznych itp.). Na wniosku konieczne są podpisy Dyrektora Instytutu oraz Dziekana.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br. w Biurze Doskonalenia Kompetencji Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ (Collegium Novum, pok. 013) oraz przesłać skany dokumentów na adres: ars.docendi@uj.edu.pl.
 
Decyzje o wyborze laureatów nagród zostaną podjęte na posiedzeniu Kapituły wspólnej dla Nagrody „Pro Arte Docendi” i Nagrody im. Hugona Kołłątaja. Przewidywany termin wręczenia nagród to październik br. podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: ars.docendi@uj.edu.pl

 

Laureaci Nagrody im. Hugona Kołłątaja

W roku akademickim 2017/2018 Nagrodę otrzymał:

 • dr hab. Kazimierz Sikora - Wydział Polonistyki.

W roku akademickim 2016/2017 Nagrodę otrzymał:

 • dr Marcin Kulczycki - Wydział Matematyki i Informatyki;

W roku akademickim 2015/2016 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak; dr Joanna Cent; dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska; mgr Katarzyna Nieszporek - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;

W roku akademickim 2014/2015 Nagrodę otrzymał:

 • prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;

W roku akademickim 2013/2014 Nagrodę otrzymał:

 • zespół dr Dominika Kwietniaka i dr Leszka Pieniążka - Wydział Matematyki i Informatyki;

W roku akademickim 2010/11 Nagrodę otrzymał:

 • dr hab. Armen Edigarian, prof. UJ - Wydział Matematyki i Informatyki;

W roku akademickim 2009/10 Nagrodę otrzymał:

 • dr Jerzy Szczepański - Wydział Matematyki i Informatyki

W roku akademickim 2008/2009 Nagrodę otrzymali:

 • dr Mariusz Kotulski - Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Dagmara Sokołowska - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • prof. dr hab. Barbara Płytycz - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;

W roku akademickim 2007/2008 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Edward Tutaj - Wydział Matematyki i Informatyki;
 • dr Marek Gołąb - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • nagroda zbiorowa: mgr Barbara Grzywacz, mgr Krystyna Herzig, mgr Grażyna Jankowka-Jamka, dr Iwona Kaźmierczak, mgr Barbara Kochan, mgr Jolanta Kornecka, mgr Ewa Krakowska-Krzemińska, mgr Renata Turlej - Wydział Filologiczny;

W roku akademickim 2006/2007 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: dr Krzysztof Ciesielski i dr Zdzisław Pogoda - Wydział Matematyki i Informatyki;

W roku akademickim 2005/2006 Nagrodę otrzymała:

 • dr Zofia Gołąb-Meyer - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;

W roku akademickim 2004/2005 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, dr Anna Janus-Sitarz oraz dr Witold Bobiński - Wydział Filologiczny;

W roku akademickim 2003/2004 Nagrodę otrzymał:

 • zespół: prof. dr hab. Zofia Stacicka i dr Zofia Kluz - Wydział Chemii.