O Centrum

Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor UJ ds. dydaktyki. Celem działania Centrum jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i doktorantów UJ.

Kontakt

ul. Straszewskiego 25/3

31 - 113 Kraków