Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Witryna internetowa: funduszarsdocendi.uj.edu.pl

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" jest wdrażanie na Uniwersytecie Jagiellońskim nowatorskich projektów dydaktycznych, w tym w szczególności: interdyscyplinarnych programów kształcenia drugiego cyklu w rozumieniu Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 roku (Deklaracja Bolońska); programów kształcenia pierwszego i drugiego cyklu prowadzonych w całości w językach obcych; programów kształcenia prowadzących do przyznawania wspólnych dyplomów magisterskich z innymi uczelniami krajów – sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej; programów kształcenia szeroko wykorzystujących najnowsze narzędzia dydaktyczne, w tym technologie komunikacyjne i informacyjne. Fundusz przyznawany jest corocznie w drodze konkursu.

Regulamin Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

 

Skład Rady Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi na lata 2016-2020 

 

Wniosek o dofinansowanie z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza. Tak zarejestrowany wniosek należy wydrukować, zebrać na nim niezbędne podpisy, dołączyć załączniki i dostarczyć do Collegium Novum, do pokoju nr 013.

Data opublikowania: 17.10.2014
Osoba publikująca: Bożena Freund