Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi

Witryna internetowa: funduszarsdocendi.uj.edu.pl

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" jest wdrażanie na Uniwersytecie Jagiellońskim nowatorskich projektów dydaktycznych, w tym w szczególności: interdyscyplinarnych programów kształcenia drugiego cyklu w rozumieniu Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 roku (Deklaracja Bolońska); programów kształcenia pierwszego i drugiego cyklu prowadzonych w całości w językach obcych; programów kształcenia prowadzących do przyznawania wspólnych dyplomów magisterskich z innymi uczelniami krajów – sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej; programów kształcenia szeroko wykorzystujących najnowsze narzędzia dydaktyczne, w tym technologie komunikacyjne i informacyjne. Fundusz przyznawany jest corocznie w drodze konkursu.

Ze względu na zmianę administracyjną w zakresie obsługi Funduszu, Rada na obecną kadencję zostanie powołana wkrótce.

Regulamin Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi - obowiązuje łącznie z edycją naboru wniosków w 2017 roku, jednak data przyjmowania wniosków została wydłużona do 31 maja 2017 r.

 

Wniosek o dofinansowanie z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego u góry.

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ, w roku 2017 wyjątkowo w terminie do 31 maja 2017.

Obsługę Funduszu prowadzi Sekretarz Rady.

Data opublikowania: 17.10.2014
Osoba publikująca: Bożena Freund