Nagroda Pro Arte Docendi

Nagrodę Pro Arte Docendi przyznaje się wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła.

W danym roku akademickim mogą być przyznane maksymalnie 3 nagrody dla nauczycieli akademickich z 12 Wydziałów UJ oraz maksymalnie 1 nagroda dla nauczycieli akademickich z 3 Wydziałów CM UJ.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody występują rady wydziałów lub rady jednostek międzywydziałowych. Do wniosku winna być dołączona dokumentacja uzasadniająca wystąpienie o przyznanie nagrody.

Obsługą administracyjną nagrody zajmuje się biuro Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, zatem komplet dokumentów można przesłać przez Dziennik Podawczy UJ lub dostarczyć osobiście na następujący adres:

Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ

Ul. Straszewskiego 25/3

31-113 Kraków

 

Wszelkie pytania należy kierować do następującej osoby:

mgr Bożena Freund

e-mail: bozena.freund@uj.edu.pl

tel. stacjonarny: (12) 663 39 82

tel. komórkowy: (48) 519 537 820

Laureaci Nagrody Pro Arte Docendi

W roku akademickim 2015/2016 Nagrodę otrzymali:                                          

 • prof. dr hab. Marek Jarnicki - Wydział Matematyki i Informatyki UJ                         
 • dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ - Wydział Prawa i Administracji UJ                    
 • dr Renata Iwicka - Wydział Filozoficzny UJ                                                             
 • dr n. med. Michał Nowakowski - Wydział Lekarski CM UJ

W roku akademickim 2014/2015 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Anna Sajdak - Wydział Filozoficzny UJ
 • dr hab. Joanna Bereta - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • dr hab. Paweł Góra - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • prof. dr hab. med. Jerzy Walocha - Wydział Lekarski CM UJ

W roku akademickim 2013/14 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Marek Sanak - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Ryszard Laskowski - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
 • prof. dr hab. Stanisława Surdykowska - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 • prof. dr hab. Andrzej Borowski - Wydział Polonistyki.

W roku akademickim 2012/13 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek - Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • dr Krzysztof Ciesielski - Wydział Matematyki i Informatyki.

W roku akademickim 2011/12 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska - Wydział Filologiczny;
 • prof. dr hab. Stanisław Majewski - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Andrzej Magiera - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

W roku akademickim 2010/11 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Krzysztof Zamorski - Wydział Historyczny;
 • prof. dr hab. Krzysztof Krajewski - Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Beata Kowalska - Wydział Filozoficzny.

W roku akademickim 2009/2010 Nagrodę otrzymali:

 • dr hab. Bartłomiej Dobroczyński - Wydział Filozoficzny;
 • red. Andrzej Magdoń  - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 • nagroda zespołowa: dr hab. Marek Frankowicz, dr Anna Kolasa - Wydział Chemii.

W roku akademickim 2008/09 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Krzysztof Łukasz Kaczanowski - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg - Wydział Historyczny.

W roku akademickim 2007/08 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Danuta Karcz - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Ewa Miodońska - Brookes - Wydział Polonistyki;
 • prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.


W roku akademickim 2006/07 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Jerzy Ombach - Wydział Matematyki i Informatyki;
 • prof. dr hab. Teresa Adamek-Guzik - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Lucjan Suchanek - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

W roku akademickim 2005/06 Nagrodę otrzymali:

 • nagroda zespołowa dla dr hab. Renaty Jachowicz, prof. dr hab Jerzego Brandysa - Wydział Farmaceutyczny;
 • dr Aleksandra Patalas - Wydział Historyczny;
 • dr hab. Janusz Jamrozik, prof. UJ - Wydział Chemii.

W roku akademickim 2004/2005 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki - Wydział Prawa i Administracji;
 • prof. dr hab. Paweł Idziak - Wydział Matematyki i Informatyki;
 • prof. dr hab. Jacek Pietrzyk - Wydział Lekarski.

W roku akademickim 2003/2004 Nagrodę otrzymali:

 • prof. dr hab. Tadeusz Cichocki - Wydział Lekarski;
 • prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • dr Krzysztof Szczerski - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.