Warsztaty dydaktyczne Ars Docendi

Informacje ogólne


Warsztaty dydaktyczne Ars Docendi  służą wspieraniu początkujących nauczycieli akademickich oraz doktorantów UJ w rozwijaniu kompetencji dydaktycznych. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków UJ niemal ze wszystkich wydziałów, co dodatkowo wprowadza do zajęć kontekst interdyscyplinarny. Uczestnicy warsztatów mają możliwość zapoznania się zarówno z najnowszymi trendami w stosowanych współcześnie metodach i narzędziach dydaktycznych, jak i uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji ściśle związanych z pracą nauczyciela akademickiego. Do najczęściej stosowanych metod wykorzystywanych podczas zajęć można zaliczyć: metodę przypadków, prezentacje, dyskusje, gry dydaktyczne, krótkie wykłady, autorefleksję, odgrywanie scenek itp.

Oferta warsztatów opracowywana jest na każdy semestr przez Radę na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej "Ars Docendi".
 

Cel i udział

Cel warsztatów: warsztaty Ars Docendi służą zdobywaniu, poszerzaniu i aktualizacji wiedzy w zakresie dydaktyki akademickiej oraz doskonaleniu umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Uczestnictwo w warsztatach: dobrowolne. Chętni nauczyciele akademiccy oraz doktoranci mogą wziąć udział w jednym lub w wielu wybranych kursach po uprzedniej rejestracji.

Na kursy specjalistyczne zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w ramach warsztatów Ars Docendi UJ lub przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Zapisy

  • Doktoranci - przez system USOSweb w terminach podanych przy poszczególnych kursach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
  • Nauczyciele akademiccy - za pomocą maila: ars.docendi@uj.edu.pl. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.
  • Zapisy na szkolenia z pracy na platformie zdalnego nauczania Pegaz przyjmowane są bezpośrednio w Centrum Zdalnego Nauczania UJ.

Zaliczenie i punkty ECTS

  • Ukończenie semestralnego kursu podstawowego (30 godzin) - 2 ECTS
  • Ukończenie warsztatów 15-to godzinnych - 1 ECTS