Semestr letni 2017/2018

» Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi

Sylabus

Harmonogram

Łączna liczba godzin:  28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 13 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 1 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ (Rynek Główny 8)

Daty:

- 7, 14, 21, 28 marca 2018

- 4, 11, 18, 25 kwietnia 2018

- 9, 16, 23, 30 maja 2018

- 6, 13 czerwca 2018

Godziny:

I grupa 16:00 - 17:30

II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 18 doktorantów oraz 7 nauczycieli akademickich

Rejestracja

- doktoranci: za pomocą systemu USOSweb. 

UWAGA: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

nauczyciele akademiccy: za pomocą maila ars.docendi@uj.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

» Wykładowca twórcą - nagrywanie i stosowanie materiałów dydaktycznych w postaci filmów wideo

Prowadzący: Dr Paweł Bernard

Sylabus

Łączna liczba godzin: 12 h (czyli 4 x 3h)

Daty zajęć: 

- 9.03.2018

- 23.03.2018

- 6.04.2018

- 20.04.2018

Godziny: 12:15-14:30

Miejsce: Wydział Chemii UJ​, ul. Gronostajowa 2, sala A1-20

Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi MS PowerPoint oraz platformy PEGAZ.

Dobra znajomość języka angielskiego (materiały w języku angielskim).

Uczestnicy muszą dysponować własnym laptopem wyposażonym w:

· system operacyjny Windows 8 lub 10,
· kamerę internetową,
· program MS Office (minimum w wersji 2013),
· dostępem do sieci Eduroam (eduroam.uj.edu.pl/)
· słuchawki z mikrofonem.​​​​


Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 4

Doktoranci - 4

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy - za pomocą maila ars.docendi@uj.edu.pl

Doktoranci: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 23 lutego 2018 r. o godz. 18.00 i potrwa do 25 lutego 2018 r. do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów: 1 ECTS

» Emisja głosu

Prowadzący: Mgr Stanisław Świder

Sylabus

Łączna liczba godzin: 14 h (czyli 7 x 2h)

Daty zajęć: 

- 1, 8, 15, 22 i 29 marca 2018

- 5 i 12  kwietnia 2018

Godziny: 15:00-16:30

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, Sala Witrażowa

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 15

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy - za pomocą maila ars.docendi@uj.edu.pl

 

» Jak zaprojektować kurs - kierunki humanistyczne i społeczne

Prowadząca: dr hab. Anna Sajdak-Burska

Sylabus

Łączna liczba godzin: 18 h (9 x 2h)

Daty zajęć: poniedziałki

- 26 marca 2018

- 9, 16, 23 kwietnia 2018

- 7, 14, 21, 28 maja 2018

- 4 czerwca 2018

Godziny: 12:00-13:30

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Krupnicza 2, s. 305a

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Na kurs zapraszamy wyłącznie doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim wydziale.

Zapisy:

Doktoranci: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja rozpocznie się 15.03.2018 o godz. 18:00 i potrwa do 20.03.2018 do godz. 23:55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

» Elementy retoryki praktycznej

Limit miejsc został wyczerpany

Prowadzący: Mgr Stanisław Świder

Sylabus

Łączna liczba godzin: 14 h (czyli 7 x 2h)

Daty zajęć: 

- 19 i 26 kwietnia,

- 10, 17 i 24 maja,

- 7 i 14 czerwca

Godziny: 15:00-16:30

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ​, ul. Batorego 12, Sala Witrażowa

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 15

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy - za pomocą maila ars.docendi@uj.edu.pl (od 9.04.2018)

» Etykieta nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr hab. Brygida Kuźniak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 6 h 

Daty zajęć: 23 maja 2018

Godziny: 15:00-20:00

Miejsce: Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, ul. Gołębia 9 - wejście do tzw. "Pomieszczeń ZPMP" od strony sali "Przewiązka"

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Na kurs zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli Kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim Wydziale.

Zapisy:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja rozpocznie się 25.04.2018 o godz. 18:00 i potrwa do 29.04.2018 do godz. 23:55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

» Metody aktywizujące - kierunki humanistyczne i społeczne

Prowadzący: Dr Krzysztof Piotrowski

Sylabus

Łączna liczba godzin: 10 h 

Daty zajęć: 7, 14, 21 i 28 maja 2018

Godziny: 17:45-20:00 (7 i 14 maja), 17:45-19:15 (21 i 28 maja)

Miejsce: Studium Pedagogiczne UJ, ul. Wiślna 3, sala nr 2

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Na kurs zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli Kurs podstawowy w Ars Docendi lub na swoim Wydziale.

Zapisy:

Za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja rozpocznie się 25.04.2018 o godz. 18:00 i potrwa do 29.04.2018 do godz. 23:55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba punktów: 1 ECTS

Semestr zimowy 2017/2018

» Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Miejsce: 12 zajęć w sali nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków) i 2 zajęcia w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Daty:

11, 18, 25 października 2017

- 8, 15, 22, 29 listopada 2017

- 6, 13, 20 grudnia 2017

- 3, 10, 17, 24 stycznia 2018

Godziny:

I grupa 16:00 - 17:30

II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup 18 doktorantów oraz 7 nauczycieli akademickich 

uwaga: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne

Rejestracja

- doktoranci: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 4 października o godzinie 18.00 i potrwa do 8 października 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc 

- nauczyciele akademiccy: za pomocą formularza

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

» Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

- 6, 13, 20, 27 listopada 2017

- 11 grudnia 2017

Godziny: 16.00-18.15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 3.117

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

- doktoranci: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

- nauczyciele akademiccy: za pomocą formularza

» Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: Dr hab. inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

- 29 listopada 2017

- 6, 13, 20 grudnia 2017

- 10 stycznia 2018

Godziny: 16.30-19.00

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 0.308

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

- doktoranci: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

- nauczyciele akademiccy: za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr hab. inż. Justyna Bugaj 

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: wtorki

- 28 listopada 2017

- 5, 12, 19 grudnia 2017

- 9 stycznia 2018

Godziny: 16.30-19.00

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.202

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 4 października o godzinie 18.00 i potrwa do 8 października 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Zróżnicowanie studentów i jego skutki dla dydaktyki

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska, dr Ignacy Nasalski, mgr Małgorzata Perdeus-Białek

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty:

10 października 2017

17 i 24 października 2017

7, 14, 21 listopada 2017

28 listopada 2017

Godziny: 16.00-17.30

Miejsce zajęć: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych (Collegium Paderevianum II, al. Mickiewicza 9a/410, IV piętro, skrzydło na lewo od wind, sala nr 412)

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10 miejsc (zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli podstawy dydaktyki akademickiej - na macierzystym Wydziale lub w ramach Ars Docendi)

Nauczyciele akademiccy UJ - 5 miejsc

Zapisy:

Doktoranci - za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 4 października o godzinie 18.00 i potrwa do 8 października 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

» Metody aktywizujące - kierunki przyrodnicze i nauki o życiu

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Liczba ECTS: 1

Daty zajęć: wtorki

12, 19 grudnia 2017

9, 16, 23 stycznia 2018

Godziny: 17.05-19.20

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A1-04

Liczba miejsc: 

doktoranci UJ: 8

nauczyciele akademiccy UJ: 7

Zapisy:
- doktoranci UJ: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

- nauczyciele akademiccy UJ: za pomocą formularza

» Active learning based on project & problem

Prowadzący: dr Iwona Maciejowska

Zajęcia i wszystkie materiały dydaktyczne (prezentacje, artykuły itd.) są w j. angielskim,​ na podstawie propozycji projektu Erasmus + TeachEx

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Liczba ECTS: 2

Daty zajęć:

Obowiązkowa obecność na zajęciach stacjonarnych we wtorki:

- 7, 14 listopada 2017

- 5 grudnia 2017

- 30 stycznia 2018

+ w międzyczasie konsultacje indywidualne

Godziny: 17.15-18.45

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A1-04

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 8 miejsc

Nauczyciele UJ - 4 miejsca

Zapisy:
- doktoranci: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

- nauczyciele akademiccy UJ: za pomocą formularza

» Teaching in University Science Laboratories. Developing Best Practice

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska

Kurs skierowany do osób prowadzących zajęcia laboratoryjne na kierunkach chemicznych i pokrewnych oraz koordynatorów tych zajęć.

Zajęcia w j. angielskim, na podstawie materiałów ECTN (European Chemistry Thematic Network).

Sylabus

Łączna liczba godzin: 16 (= 2 spotkania po 2 godziny w wyznaczonym miejscu + 6 razy 2 godziny aktywności na międzynarodowej platformie zdalnego nauczania)

Liczba ECTS: 2

Daty zajęć: 

Obowiązkowa obecność na zajęciach stacjonarnych:

29 listopada 2017

31 stycznia 2018

Godziny: 16.00-17.30

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2), sala nr A0-24

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 11

Nauczyciele UJ - 13

Zapisy:

- doktoranci UJ: za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 30 października 2017 o godz. 18.00 i potrwa do 1 listopada 2017 do godz. 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

- nauczyciele akademiccy UJ: za pomocą formularza

Semestr letni 2016/2017

» Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 2x45min)

Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków)

Daty:

- 1, 8, 15, 22, 29 marca 2017

- 5, 12, 19, 26 kwietnia 2017

- 10, 17, 24, 31 maja 2017

- 7, 14 czerwca 2017

Godziny: I grupa 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:
W każdej z obu grup 18 doktorantów oraz 7 nauczycieli akademickich

Rejestracja:
- doktoranci - uwaga: zapraszamy od II roku studiów doktoranckich tych, którzy mają już pierwsze doświadczenia dydaktyczne.

Rejestracja za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 22 lutego 2017 (w środę) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 lutego 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

- nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane później na platformie PEGAZ)

» Emisja głosu

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Sylabus

Łączna liczba godzin: 12

Daty zajęć: piątki

03, 10, 17, 31 marca 2017

Godziny: 17.45-20.15

Miejsce: Instytut Filologii Germańskiej UJ (al. Mickiewicza 9a), sala nr 206

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 20

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

» Dylematy (nie tylko) etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 15 marca 2017

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

15, 22, 29 marca 2017

5, 12 kwietnia 2017

Godziny: 16.30 - 18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.202

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy, czy to w ramach CDDA Ars Docendi UJ, czy przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Rejestracja odbędzie się za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 22 lutego 2017 (w środę) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 lutego 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

 

» Etykieta nauczyciela akademickiego

 

Prowadząca: Dr hab. Brygida Kuźniak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 6

Data zajęć: 6 marca 2017

Godziny: 16.00-20.30

Miejsce: Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego (ul. Św. Anny 6, Kraków), "Pomieszczenie Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego" (wejście do pomieszczenia znajduje się w tym samym korytarzyku, z którego wchodzi się do sali "Przewiązka")

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 20

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

» Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki humanistyczne i społeczne)?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 18

Daty zajęć: czwartki

- 23, 30 marca 2017

- 6, 20 kwietnia 2017

- 11, 18, 25 maja 2017

- 1, 15 czerwca 2017

Godziny: 14.00-15.30

Miejsce: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (ul. Oleandry 2a, Kraków), sala nr 2

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Nauczyciele akademiccy UJ - 7

Zapisy:

Doktoranci - zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy, czy to w ramach CDDA Ars Docendi UJ, czy przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Rejestracja USOSweb zostanie otwarta 22 lutego 2017 (w środę) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 lutego 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 2 ECTS

» Sztuka prezentowania - nauki przyrodnicze i ścisłe

Prowadzący: dr Grzegorz Stopa i dr Aneta Lipińska

Łączna liczba godzin: 21

Daty i miejsce zajęć: 

-  5, 12, 19 kwietnia 2017 na Wydziale Chemii UJ (ul. Ingardena 3, Kraków), sala nr 200

-  26 kwietnia i 10 maja 2017 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ul. Łojasiewicza 4, Kraków), sala nr 0.330

-  17 i 24 maja 2017 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ul. Łojasiewicza 4, Kraków), sala nr 0.309

Godziny: 16.00-18.30

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ z nauk przyrodniczych, ścisłych i medycznych - 10

Zapisy:

Doktoranci - zapraszamy wyłącznie tych doktorantów, którzy ukończyli kurs podstawowy, czy to w ramach CDDA Ars Docendi UJ, czy przygotowania dydaktycznego na macierzystych wydziałach.

Rejestracja USOSweb zostanie otwarta 23 marca 2017 (w czwartek) o godzinie 18.00 i potrwa do 26 marca 2017 (do niedzieli) do godziny 23.55 lub do wyczerpania limitu miejsc

Liczba punktów: 2 ECTS

» Wykładowca twórcą – nagrywanie i stosowanie materiałów dydaktycznych w postaci filmów wideo (Lecturer as Producer, pilotaż kursu projektu TeachEx)

Prowadzący: Dr Paweł Bernard

Łączna liczba godzin: 12 h (czyli 4 x 3h)

Daty zajęć: 

- 17, 24 i 31 maja 2017

Godziny: 16:00-18:15

Miejsce: ul. Ingardena 3 (Wydział Chemii UJ, sala 208A)

Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi MS PowerPoint oraz platformy PEGAZ.

Dobra znajomość języka angielskiego (materiały w języku angielskim).

Uczestnicy muszą dysponować własnym laptopem wyposażonym w kamerę internetową i program MS Office (minimum w wersji 2013) oraz słuchawkami z mikrofonem.

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy UJ - 6

Zapisy:

Nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Doctoral supervisor training (for humanities and social sciences)

Prowadząca: Prof. Marianna Fotaki

Daty: 31 maja 2017 (środa) i 2 czerwca 2017 (piątek)

Godziny: 12.00-18.00

Miejsce: Instytut Nauk o Środowisku UJ (ul. Gronostajowa 7, Kraków), sala nr 3.06

Uwaga: Nauczycielom akademickim, którzy zostaną zapisani na kurs, zostanie wysłana (drogą mailową) krótka ankieta z prośbą o uzupełnienie i odesłanie w celu dokładnego rozpoznania potrzeb szkoleniowych uczestników.

Zapisy: Nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

2016/2017 semestr zimowy

» Kurs podstawowy

Dokładny harmonogram

Łączna liczba godzin: 28 (14 spotkań po 2x45min)

Czas trwania: od 12 października 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków)

Godziny: I grupa 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15

Liczba miejsc:
W każdej z obu grup 21 doktorantów oraz 4 nauczycieli akademickich

Rejestracja:
- doktoranci - rejestracja za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 5 października 2016 (w środę) o godzinie 8.00 i potrwa do 9 października 2016 (niedzieli) do godziny 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.
- nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS

Warunek ukończenia kursu: Obecność na zajęciach (nieobecność na co najwyżej 2 zajęciach) oraz zaliczenie pracy pisemnej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane w okolicach grudnia 2016 r.)

» Metody aktywizujące (nauki przyrodnicze)

Prowadząca: Dr Iwona Maciejowska

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

7, 14, 21, 28 listopada 2016

12 grudnia 2016

Godziny: 17.30-19.45

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala nr 215

Liczba miejsc:

Doktoranci - 8

Nauczyciele akademiccy - 7

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

- 7, 14, 21, 28 listopada 2016

- 5 grudnia 2016

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

- 26 października 2016

- 2, 9, 16, 30 listopada 2016

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UJ, sala numer 0006

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Jak zmotywować, zaktywizować studentów do uczenia się a siebie do rozwoju w roli dydaktyka?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: czwartki

- 17, 24 listopada 2016

- 1, 8, 15 grudnia 2016

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ (ul. Grodzka 52), sala numer 100

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 19 października 2016 (w środę) o godz. 8.00 i potrwa do 23 października 2016 (do niedzieli) do godz. 23.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Elementy retoryki z emisją głosu

Prowadzący: mgr Stanisław Świder

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 

13, 20, 27 stycznia 2017 godz. 16.30-18.00

3, 10, 17 lutego 2017 godz. 16.30-18.00

24 lutego 2017 godz. 16.30-19.00

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala witrażowa

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 15

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj 

Sylabus

Start kursu: 01 lutego 2017

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

01, 08, 15, 22 lutego 2017

01 marca 2017

Godziny: 16.00-18.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 23 stycznia 2017 (w poniedziałek) o godzinie 8.00 i potrwa do 25 stycznia 2017 do godziny 23.00.

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

 

2015/2016 semestr letni

» Kurs podstawowy

Sylabus

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny),

Czas trwania: od 2 marca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Dokładny harmonogram

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup: 21 doktorantów oraz 4 nauczycieli akademickich

Rejestracja:

- doktoranci - rejestracja za pomocą systemu USOS. Zapisy rozpoczynają się 24 lutego 2016 r. (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 28 lutego 2016 r. (do niedzieli) do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

- nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS
Warunek ukończenia kursu: 80% obecności oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane w okolicach maja 2016 r.)

» Nowoczesne metody i narzędzia wspomagające proces dydaktyczny

Prowadzący: dr Paweł Bernard i dr Aneta Lipińska

Start kursu: 1 marca 2016 r.

Łączna liczba godzin: 12

Dokładny harmonogram:

1. 1.03.2016 - godz: 15:00-17:15 - Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3, sala 208a

2. 8.03.2016 - godz: 15:00-17:15 - Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3, sala 208a

3. 15.03.2016 - godz: 15:00-17:15 - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, sala 0.330

4. 22.03.2016 - godz: 15:00-17:15 - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, sala 0.330

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

» Jak zmotywować, zaktywizować studentów do uczenia się a siebie do rozwoju w roli dydaktyka?

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Start kursu: 7 kwietnia 2016 

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: czwartki

- 7, 14, 21, 28 kwietnia 2016

- 12 maja 2016

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: Collegium Paderevianum II, sala nr 208

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15 miejsc

Nauczyciele akademiccy - 5 miejsc

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Start kursu: 18 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 

- 18, 25 kwietnia 2016 r.

- 9, 16, 23 maja 2016 r.

Godziny: od 16.30 do 18.45

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 2.124

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15 miejsc

Nauczyciele akademiccy - 6 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 2 marca 2016 r. o godz. 8.00 i potrwa do 3 marca 2016 r. do godz. 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 19 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: wtorki

- 19, 26 kwietnia 2016 r.

- 10, 17, 24 maja 2016 r.

Godziny: 17.15-19.45

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 2.107

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

doktoranci - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Sztuka prezentowania (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 9 marca 2016 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: środy

09, 16, 23, 30 marca 2016 r.

13 kwietnia 2016 r.

Godziny: 17.00-19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 0.305

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 2 marca 2016 r. o godz. 8.00 i potrwa do 3 marca 2016 r. do godz. 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 1 ECTS

» Sztuka prezentowania (nauki ścisłe i przyrodnicze)

Prowadzący: Dr Grzegorz Stopa

Start kursu: 13 kwietnia 2016 r.

Łączna liczba godzin: 16

Daty zajęć: środy

13, 20, 27 kwietnia 2016 

4 maja 2016 

Godziny: 16.00-19.00

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala numer 200

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 15

Nauczyciele akademiccy UJ - 5

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Nauczyciele akademiccy UJ - za pomocą formularza

» Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadząca: Dr hab. Anna Sajdak

Sylabus

Start kursu: 22 marca 2016 r.

Łączna liczba godzin: 18

Daty zajęć: wtorki

- 22 marca 2016 r.

- 5, 12, 19, 26 kwietnia 2016 r.

- 10 maja 2016 r.

Godziny: 13.15-15.30

Miejsce: ul. Czapskich 4, sala nr 204

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Nauczyciele akademiccy UJ - 7

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Nauczyciele akademiccy - za pomocą formularza

Liczba punktów: 2 ECTS

» Jak cię słyszą, tak cię widzą - poprawna polszczyzna w dydaktyce akademickiej

Prowadząca: dr Barbara Batko-Tokarz

Sylabus

Start kursu: 6 kwietnia 2016 r.

Daty zajęć: środy

6 i 27 kwietnia 2016

11 maja 2016

1 czerwca 2016

Godziny: od 15.00 do 18.00

Miejsce: Instytut Historii UJ (Collegium Witkowskiego) sala nr 212

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Nauczyciele akademiccy UJ - 5

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOSweb od 16 marca 2016 od godz. 8.00 do 17 marca 2016 do godz. 20.00

Nauczyciele akademiccy UJ - za pomocą formularza

2015/2016 semestr zimowy

» Kurs podstawowy

Sylabus

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny),

Czas trwania: od 7 października 2015 r. do 10 lutego 2016 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.

Dokładny harmonogram zajęć

Liczba miejsc:

W każdej z obu grup: 21 doktorantów oraz 4 nauczycieli akademickich

Rejestracja:

- doktoranci - rejestracja za pomocą systemu USOS. Zapisy rozpoczynają się 30 września (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 4 października (do niedzieli) 2015 r. do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

- nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu, a w treści preferowaną grupę (I czy II)

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS
Warunek ukończenia kursu: 80% obecności oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej (na jeden temat spośród tych, które zostaną podane na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r.)

» Sztuka komunikacji

Prowadzący: Dr hab. Jerzy Rosiński

Sylabus

Start kursu: 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: poniedziałki

16, 23 i 30 listopada oraz 7 i 14 grudnia 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 15 miejsc

Nauczyciele akademiccy - 6 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Rejestracja zostanie otwarta 14 października (w środę) 2015 r. o godz. 8.00 i będzie trwała do 16 października (do piątku) 2015 r. do godz. 12.00

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Liczba punktów: 1 ECTS

» Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 20 listopada 2015 r. o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

20, 27 listopada 2015 r.

4, 11, 18 grudnia 2015 r.

Godziny: 17.00-19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Rejestracja zostanie otwarta 14 października (w środę) 2015 r. o godz. 8.00 i będzie trwała do 16 października (do piątku) 2015 r. do godz. 12.00

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Liczba punktów: 1 ECTS

» Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Prowadzący: Dr hab. Jan F. Jacko oraz dr inż. Justyna Bugaj

Sylabus

Start kursu: 9 paźdzernika 2015 r. (w piątek) o godz. 17.00

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: piątki

9, 16, 23 października oraz 6 i 13 listopada 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10 miejsc

Nauczyciele akademiccy - 10 miejsc

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Zapisy rozpoczynają się 30 września (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 4 października (do niedzieli) 2015 r. do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Liczba punktów: 1 ECTS

» Sceniczne techniki prowadzenia wykładu

Prowadzący: Dr hab. Jan F. Jacko

Start kursu: 2 lutego 2016 r. (wtorek)

Łączna liczba godzin: 10

Daty zajęć: 2 i 4 lutego (wtorek i czwartek) 2016 r.

Godziny: 15.00-19.15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 18 miejsc

Zapisy:

za pomocą formularza

» Sztuka pisania testów

Prowadząca: Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

Sylabus

Start kursu: 23 października 2015 r.

Łączna liczba godzin: 6

Daty zajęć: 23 i 30 października oraz 6 listopada

Godziny: 14.30-16.00

Miejsce: Zakład Dydaktyki Medycznej (ul. Łazarza 16), sala seminaryjna nr 5

Liczba miejsc:

Doktoranci - 8

Nauczyciele akademiccy - 7

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Rejestracja zostanie otwarta 14 października (w środę) 2015 r. o godz. 8.00 i będzie trwała do 16 października (do piątku) 2015 r. do godz. 12.00

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

» Metody aktywizujące (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadzący: Dr Krzysztof Piotrowski

Sylabus

Start kursu: 7 listopada 2015 r.

Łączna liczba godzin:

Daty zajęć: 7, 14, 21, 28 listopada 2015 r.

Godziny: 9.00-11.15

Miejsce: Instytut Socjologii UJ, sala nr 61 na I. piętrze

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

» Metody aktywizujące (nauki przyrodnicze)

Prowadząca: Dr Iwona Maciejowska

Sylabus

Start kursu: 19 października 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

19, 26 października 2015 r.

9, 16, 23 listopada 2015 r.

Godziny: 17.15-19.30

Miejsce: Wydział Chemii UJ (ul. Ingardena 3), sala nr 215

Liczba miejsc:

Doktoranci - 8

Nauczyciele akademiccy - 7

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa. Zapisy rozpoczynają się 30 września (w środę) o godzinie 8.00 i potrwają do 4 października (do niedzieli) 2015 r. do godziny 20.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Liczba punktów: 1 ECTS

» Elementy retoryki z emisją głosu

Prowadzący: Stanisław Świder

Sylabus

Start kursu: 18 listopada 2015 r. o godz. 16.00

Łączna liczba godzin: 30

Daty zajęć: środy

18, 25 listopada 2015 r.

2, 9, 16 grudnia 2015 r.

13, 20, 27 stycznia 2016 r.

3, 10, 17, 24 lutego 2016 r.

2, 9, 16 marca 2016 r.

Godziny: 16.00-17.30

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala konferencyjna

Liczba miejsc:

Doktoranci - 10

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSweb. Rejestracja zostanie otwarta 9 listopada (w poniedziałek) 2015 r. o godzinie 8.00 i potrwa do 11 listopada (do środy) 2015 r. do godziny 12.00

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Liczba punktów:

» Emisja głosu

Prowadząca: mgr Katarzyna Słota-Marciniec

Sylabus

Start kursu: 7 listopada 2015 r.

Łączna liczba godzin: 12

Daty zajęć: 7, 14, 21, 28 listopada 2015 r.

Godziny: 11.45-14.00

Miejsce: Instytut Socjologii UJ, sala nr 61 na I. piętrze

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 10

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

» Etykieta nauczyciela akademickiego

Prowadząca: Dr hab. Brygida Kuźniak

Sylabus

Start kursu: 30 września 2015 r. (w środę)

Łączna liczba godzin: 6

Daty zajęć: 30 września 2015 r. (w środę)

Godziny: 14.00-19.30

Miejsce: Instytut Historii UJ, Collegium Witkowskiego (ul. Gołębia 13 w Krakowie), sala nr 17 (na parterze)

Liczba miejsc:

Nauczyciele akademiccy - 15

Zapisy:

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila wysyłając wiadomość na adres bozena.freund@uj.edu.pl w tytule podając nazwę kursu

Poniżej prezentujemy ofertę warsztatów dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015

2014/2015 semestr letni

» Kurs podstawowy

Łączna liczba godzin: 30 (15 spotkań po 1,5 godziny), 

Czas trwania: 4 marca 2015 r. - 17 czerwca 2015 r.
Miejsce: sala nr 30 Collegium Novum

Godziny: I grupa: 16:00 - 17:30; II grupa 17:45 - 19:15.
 

Liczba punktów ECTS: 2 ECTS
Warunek ukończenia kursu: 80% obecności, przygotowanie pracy zaliczeniowej

Sylabus kursu podstawowego: Sylabus

Harmonogram spotkań:

Data

Godzina

Miejsce spotkania

Tematyka

Prowadzący

4 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Komunikacja interpersonalna

Dr hab. Jerzy Rosiński

11 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Praca grupowa

Dr hab. Jerzy Rosiński

18 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Efekty kształcenia, projektowanie kursu

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

25 marca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15


Sala nr 30 Collegium Novum

Motywowanie studentów i obszary bezradności pracy nauczyciela akademickiego

Dr hab. Anna Sajdak

1 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Zdalne nauczanie na UJ - możliwości i projektowanie aktywności

Dr Jacek Urbaniec

Mgr Halina Bojkowska

 

Święta Wielkanocne

8 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Metody nauczania

Dr Iwona Maciejowska

15 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Metody aktywizujące

Dr Krzysztof Piotrowski

22 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Problem Based Learning

Dr Michał Nowakowski

29 kwietnia 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Ocenianie/ewaluacja wiedzy studenta

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

6 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

Dr inż. Justyna Bugaj

13 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Dr inż. Justyna Bugaj

20 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Zasady prezentacji w sytuacjach dydaktycznych

Dr hab. Jan Jacko

27 maja 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Ocenianie/ewaluacja umiejętności studenta

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

10 czerwca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Praca w języku angielskim ze studentami różnych narodowości

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

17 czerwca 2015

16.00-17.30

17.45-19.15

Sala nr 30 Collegium Novum

Różne role nauczyciela akademickiego

Możliwości dalszego kształcenia

Zakończenie warsztatów

 

 

Dr Iwona Maciejowska

 

 

» Sztuka prezentowania w naukach humanistycznych i społecznych

Prowadzący: Dr hab. Jan F. Jacko oraz dr inż. Justyna Bugaj

Start kursu: 27 lutego 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 27 lutego, a także 13, 20, 27 marca oraz 10 kwietnia 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.30

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala numer 1.108

Liczba miejsc:

doktoranci UJ - 20

nauczyciele akademiccy UJ - 5

Zapisy:

doktoranci - za pomocą USOSa w terminie od 18 lutego od 6.30 do 20 lutego do 14.00

nauczyciele akademiccy - za pomocą e-maila na adres ars.docendi@uj.edu.pl w terminie od 18 lutego od 6.30 do 20 lutego do 14.00

W tytule należy podać tytuł warsztatów

Liczba punktów: 1 ECTS

 

» Sztuka prezentowania w naukach przyrodniczych i ścisłych

Prowadzący: Dr Grzegorz Stopa

Start kursu: 25 marca 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 25 marca, a także 1, 8, 15 i 22 kwietnia 2015 r.

Godziny: 16.00 - 18.15

Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala numer 208

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 15

Nauczyciele akademiccy UJ - 5

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOS od 16 marca (od 8.00) do 18 marca (do 12.00)

Nauczyciele akademiccy UJ - do 18 marca 2015 r. za pomocą maila na adres: bozena.freund@uj.edu.pl

Liczba punktów: 1 ECTS

 

» Jak cię słyszą, tak cię widzą - poprawna polszczyzna w dydaktyce akademickiej

Prowadzący: Dr Barbara Batko-Tokarz

Start kursu: 11 marca 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć:

11 marca 2015   od 17.00 do 18.30

25 marca 2015   od 17.00 do 20.15

1 kwietnia 2015   od 17.00 do 18.30

15 kwietnia 2015   od 17.00 do 20.15

6 maja 2015   od 17.00 do 18.30

Miejsce: Instytut Historii UJ (zaraz obok Collegium Novum), sala numer 212

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Nauczyciele akademiccy UJ - 10

Zapisy:

Doktoranci UJ - rejestracja USOS od 3 marca (od 8.00) do 5 marca (do 12.00)

Nauczyciele akademiccy UJ - do 5 marca 2015 r. za pomocą maila na adres: bozena.freund@uj.edu.pl

Liczba punktów: 1 ECTS

 Sylabus

 

» Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki społeczne i humanistyczne)

Prowadzący: Dr hab. Anna Sajdak

Start kursu: 29 kwietnia 2015 r.

Łączna liczba godzin: 21

Daty zajęć: 29 kwietnia, a także 6, 13, 20, 27 maja oraz 3 i 11 czerwca 2015 r.

Godziny: 16.30 - 18.45

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12), sala konferencyjna

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 15

Nauczyciele akademiccy UJ - 5

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOS od 20 kwietnia (od poniedziałku) od 9.00 do 22 kwietnia (do środy) do 12.00

Nauczyciele akademiccy - do 17 kwietnia 2015 r. do 10.00 za pomocą maila na adres: bozena.freund@uj.edu.pl

Liczba punktów: 2 ECTS

 Sylabus

 

» Jak dobrze zaprojektować kurs (nauki przyrodnicze i ścisłe)

Prowadzący: Dr Iwona Maciejowska

Start kursu: 7 maja 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 7, 14, 21, 28 maja oraz 11 czerwca 2015 r.

Godziny: 17.00 - 19.15

Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala numer 215

Liczb miejsc:

Doktoranci UJ - 7

Nauczyciele akademiccy UJ - 8

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOS od 20 kwietnia (od poniedziałku) od 9.00 do 22 kwietnia (do środy) do 12.00

Nauczyciele akademiccy - do 17 kwietnia 2015 r. do 10.00 za pomocą maila na adres: bozena.freund@uj.edu.pl

Liczba punktów: 1 ECTS

 Sylabus

 

» Kompetencje międzykulturowe nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami międzynarodowymi

Prowadzący: Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Start kursu: 15 kwietnia 2015 r.

Łączna liczba godzin: 15

Daty zajęć: 15, 22 i 29 kwietnia oraz 13 maja 2015 r.

Godziny: 16.00 do 20.00

Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala nr 3.116

Liczba miejsc:

Doktoranci UJ - 10

Nauczyciele akademiccy UJ - 5

Liczba punktów: 1 ECTS

 Sylabus

 

» Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadzący: dr inż. Justyna Bugaj
Start kursu: 15 maja 2015 r.
Łączna liczba godzin: 15 (5 spotkań po 3 godziny)
Czas trwania: 15 maja do 12 czerwca 2015 r.
Miejsce: Kampus UJ - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala nr 1.108.
Terminy spotkań: 15, 22, 29 maja oraz 5 i 12 czerwca 2015 r.
Godziny: 17:00 – 19:30
Liczba miejsc:

Doktoranci - 20

Nauczyciele akademiccy - 5

Zapisy:

Doktoranci - rejestracja USOS od 20 kwietnia (od poniedziałku) od 9.00 do 22 kwietnia (do środy) do 12.00

Nauczyciele akademiccy - do 17 kwietnia 2015 r. do 10.00 za pomocą maila na adres: bozena.freund@uj.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 1 ECTS

SylabusSylabus warsztatu

 

» Kurs podstawowy

Wielu prowadzących

» Metodyka pracy ze studentami rozpoczynającymi studia

Prowadzący: dr Jerzy Lackowski

 Sylabus

 

 

» Ocena postępu studentów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji personalno-społecznych

Prowadząca: prof. dr hab. Jadwiga Mirecka

 Sylabus

 

 

» Sztuka komunikacji

Prowadzący: dr hab. Jerzy Rosiński

 Sylabus

 

» Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

Prowadząca: dr inż. Justyna Bugaj

 Sylabus

 

» Sceniczne techniki prowadzenia wykładu

Prowadzący: dr hab. Jan Jacko

» Problem Based Learning

Prowadzący: dr Michał Nowakowski

» Praktyczne wykorzystanie platformy zdalnego nauczania PEGAZ

 Sylabus

 

» Metody aktywizujące (nauki humanistyczne i społeczne)

Prowadzący: dr Krzysztof Piotrowski

» Metody aktywizujące (nauki ścisłe i przyrodnicze)

Prowadząca: dr Iwona Maciejowska